הפקת אנרגיה מפסולת – הכל על הטכנולוגיה החסכונית

בשנים האחרונות מדיניות הטיפול בפסולת של מדינת ישראל והמשרד להגנת הסביבה חופף בצורה מושלמת לחזון של חברתנו ולכן ישנו עיקרון ברור שמנחה כיום את הענף - "הפיכת הפסולת ממטרד למשאב"
אנו פועלים כיום לצמצום כמות הפסולת הנוצרת בישראל בכמה חזיתות ובדרכים שונות , כך שנגרום להפחתה משמעותית בכמות הפסולת המועברת להטמנה.

Refuse Derived Fuel יצירת דלק מפסולת. חומר המוגדר על ידי המשרד להגנת הסביבה כאמצעי ידידותי לייצור אנרגיה ירוקה (החומר אינו פולט מזהמים ורעלים)

RDF –  הוא דלק המיוצר על-ידי גריסת פסולת מוצקה (dehydrating) עם טכנולוגיה ממיר פסולת.
RDF –  מורכב ברובו רכיבים דליקים פסולת עירונית כגון ניילון ,קרטון, פלסטיק ,בדים.

תהליכי הייצור:

  1. כניסת פסולת תעשייה.
  2. הפרדה למכולות פלסטיק קרטון מתכות זכוכית.
  3. תחנת מגנט להוצאת ברזלים ומתכות כבדות.
  4. ניפוי חומרים אורגניים מעקבי בעירה ע"י נפת כוכבים.
  5. הפרדה למכולות לשני סוגים:
    1. מתכות.
    2. חומר להטמנה.
  6. הוצאת חומר RDF 20 מ"מ.

פסולת מסוג זה חוסכת בדלק ואינה מזהמת את הסביבה. ייצור של הדלק הממוחזר חוסכת שימוש בדלק פוסילי ולכן קיים בשימוש חסכון כלכלי. שימוש בפסולת כחומר גלם, הפקת אנרגיה ירוקה מפסולת, מיחזור, צמצום הטמנה, צמצום זיהום שנגרם ע"י הובלה (חיסכון באנרגיה), צמצום פליטת גזי חממה, תהליך ייצור נקי – מבנה סגור, אחסון סגור לחומרים רקבוביים

פינוי פסולת | ייצור קומפוסט | השמדת מוצרים | אודות | צור קשר